top of page
PRAKTIJKGERICHT HONDENTRIMMER

vakopleiding

Doelgroep

Je wil van hondentrimmen je beroep maken.  Je bent een actieve, creatieve persoon, je staat sterk in je schoenen en wil graag een eigen zaak opstarten. 

 • Je hebt een passie voor honden.  Je 'werkt' graag met honden.

 • Je bent ondernemend en je wil graag een eigen zaak opstarten en van hondenverzorging je beroep maken.

 • Je bent professioneel en flexibel ingesteld. Hondentrimmer is immers geen 9 to 5 job!

 • Je bent een actieve, creatieve persoon, met oog voor detail.

 • Je houdt van honden, maar ook van mensen! 

Toelatingsvoorwaarden​

 • Je bent minimum 18 jaar en/of in het bezit van een diploma middelbaar onderwijs (of hiermee gelijkgesteld).

 • Je spreekt voldoende Nederlands.

 • Voorkennis of vooropleiding is niet nodig, al is enige ervaring met honden wel meegenomen.

 • Hondentrimmen is een fysiek zwaar en belastend beroep.  Om een eigen zaak te kunnen runnen, kan je maar beter stevig in je schoenen staan. Voor het volgen en het succesvol afronden van deze opleiding ben je dan ook in een goede mentale en fysieke conditie.

 

 

Hoe verloopt de opleiding?

De opleiding praktijkgericht hondentrimmer omvat een uitgebreid pakket theoretische kennis, veel praktijk en een gedeelte zelfstudie.

 • theoretische kennis gericht naar de praktijk van het hondentrimmen.  Een goede theoretische basis is echt nodig om in de praktijk aan de slag te kunnen.

    Wat komt er zoal aan bod? 

    in lesweek 1:

    - de mogelijkheden binnen het beroepenveld

    - gebruikte technieken en materialenkennis

    - hygiëne in en om het trimsalon

    - kennis van de hondenwereld

    - kynologische terminologie

    - basis anatomie van de hond

    - rassenkennis

    - kennis van vachten

    - het gebruik van trimschema's

    - hondengedrag

    - gezondheid: EHBO, parasieten en huidproblemen

    - ergonomisch werken

    in lesweek 2:

    - het opzetten van je eigen bedrijf

    - klantenmanagement

    - prijsmanagement

    - time management

    - marketing en verkoop

    - uitbreiding van rassenkennis, kennis van vachten, hondengedrag, etc.

 • veel praktijk, want er is heel veel te leren! 

In een eerste fase (minimaal 20 praktijkdagen) leer je correct en grondig wassen en föhnen, omgaan met honden op de trimtafel, mogelijke problemen met vacht of huid herkennen, klein scheerwerk uitvoeren (sanitaire clip), voetjes afwerken en doe je vooral voorbereidend werk.  In een tweede fase (minimaal 60 praktijkdagen) leer je o.a. de juiste trimtechnieken toepassen, het modelleren van verschillende rassen van verschillende vachttype, leer je op tempo werken, omgaan met klanten, hoe je afspraken kan inplannen, hoe je prijzen bepaalt, enz.  Kortom, allemaal zaken die je nodig hebt om zelfstandig een zaak te kunnen runnen, maar tegelijk zaken die heel veel oefening vragen. Daarom volg je minimum 80 dagen stage in een trimsalon waar je wordt begeleid door een ervaren/professioneel trimmer.

 • trainingsdagen

Elke cursist heeft recht op 5 individuele trainingsdagen in de loop van de opleiding.  Je kiest zelf (of in samenspraak met je stagebegeleider) of je deze training volgt bij aanvang van je stage, tijdens je stage of na afloop van je stageperiode.  Deze trainingsdagen gaan door in het opleidingscentrum van Groomer Academie vzw - telkens op donderdag of vrijdag en uitsluitend na afspraak.

 • zelfstudie. Je krijgt enkele opdrachten waarmee je bewijst dat je actief bezig bent binnen de hondenwereld en binnen het vakgebied hondentrimmer

 

De theorielessen worden gegeven in 2 periodes van telkens 1 week; 1 week bij aanvang van de opleiding en 1 week tijdens het verloop van het stagetraject.

De praktijk start bij voorkeur direct na de 1e lesweek en omvat in totaal 80 stagedagen van minstens 6 uur.  

 

Je hebt de keuze uit 2 verschillende trajecten

Bij inschrijving kan je kiezen uit 2 trajecten: het standaard traject ofwel het versneld traject.  De theoretische opleiding loopt voor beide trajecten gelijk, maar de wijze waarop je de praktijkdagen invult verschilt.

1. het standaard traject

Je zoekt zelf een stageplaats en bepaalt in samenspraak met de stagebegeleider de stagemomenten. We raden aan om minimaal 1 dag per week stage te lopen.  De maximale termijn voor het afronden van je opleiding bedraagt 2 jaar

2. een versneld traject

Je volgt stage op minimaal 3 vaste dagen per week (meestal maandag - dinsdag en woensdag)  De maximale duur van je opleiding bedraagt 1 jaar.  Deze stageplaats gaat altijd in overleg met Groomer Academie v.z.w.

 

Evaluatie van je kennis

Er volgen 2 evaluatiemomenten:

1. een eerste evaluatie na 20 dagen praktijkstage. 

Je bewijst dat je correct kan wassen, föhnen en voorbereidend werk kan afleveren. Je persoonlijke stagebegeleider bekijkt of je ver genoeg gevorderd bent met de basistechnieken van het hondentrimmen.  Deze test resulteert in een begeleidend advies waarmee je aan de slag kan tijdens het verdere verloop van je stage. Het resultaat is dus slechts een richtlijn en niet bindend voor de verderzetting van je praktijkopleiding.

2. een eindevaluatie na het volledig doorlopen traject.

Deze evaluatie wordt afgenomen bij Groomer Academie v.z.w. tijdens 3 verschillende contactmomenten.  De volledige proef omvat:  

theorie

Je theoretische kennis wordt getoetst d.m.v. een schriftelijk examen.

praktijk

Na minimaal 80 dagen stage volgt een grondige evaluatie van je opgedane praktijkkennis.  Deze evaluatie vindt plaats in het examencentrum van Groomer Academie v.z.w.  Je wordt beoordeeld op de verzorging van 3 honden met een verschillend vachttype en verschillende trimtechniek.  Je zorgt zelf voor deze 3 examenhonden, zodat alle gevraagde trimtechnieken kunnen geëvalueerd worden.  

Ontvang ik een diploma?

Elke cursist ontvangt - na een positieve evaluatie -  een opleidingscertificaat.

 

Na het afronden van de opleiding tot praktijkgericht hondentrimmer, kan je

    -aan de slag als zelfstandig hondentrimmer

    -jezelf verder specialiseren door het volgen van rasspecifieke opleidingen en /of workshops.

* NOTA: Je hebt geen diploma nodig om te starten met een trimsalon.  Wel heb je veel praktijkervaring en een degelijke theoretische basiskennis nodig om het beroep op een professionele wijze te kunnen uitoefenen.  Een degelijke opleiding met een goede theoretische basis en voldoende beroepservaring is daarom zonder twijfel nodig om succesvol je zaak te kunnen runnen.  

Hoeveel kost de opleiding?*

De kostprijs voor de volledige opleiding praktijkgericht hondentrimmer bedraagt € 2900.  

Op de eerste lesdag van elke lesweek ontvang je een syllabus over de theoretische kennis. 

Dit bedrag kan in 1 keer worden voldaan bij de inschrijving of in 2 termijnen (mits betaling van een extra administratiekost).

Bijkomend dien je een budget te voorzien voor aankoop van trimboeken en materiaal:

 • een set kappersscharen (verplicht) - ongeveer € 300 

 • trimboeken: € 136.90 (verplicht) - dit wordt je naslagwerk voor de toekomst

 • trimmateriaal: kan aangeschaft worden in de loop van de opleiding

    - ongeveer € 665  voor tondeuses en scheerkoppen

    - minimaal € 265 voor aankoop klein trimgereedschap 

 • het volgen van bijkomende workshops: dit budget bepaal je zelf

Als cursist praktijkgericht hondentrimmer bij Groomer Academie vzw krijg je tijdens je opleiding gratis toegang tot alle theoretische workshops binnen onze organisatie.  Voor de praktische workshops georganiseerd door Groomer Academie vzw  voorzien we voor leden van Groomer Academie vzw een voordeeltarief. 

* kostprijs bepaald op 01 06 2023

 

AGENDA

2023

START OPLEIDING GROEP 1 2023*

Eerste lesweek: 27 maart - 31 maart 2023

Start stage: week van 3 april 2023 of anders te bepalen in overleg met de stagebegeleider & stageplaats

Tweede lesweek: 12 juni - 16 juni

2023 - 2024

START OPLEIDING GROEP 2 2023 - 2024*

Eerste lesweek: 25 september - 29 september 2023

Start stage: week van 2 oktober 2023 of anders te bepalen in overleg met de stagebegeleider & stageplaats

Tweede lesweek: 22 januari 2024 - 26 januari 2024

*onder voorbehoud van coronamaatregelen

bottom of page