DEMO'S EN INFO SESSIES

Waar de nadruk in workshops ligt op het HANDS ON aspect, krijgt u bij demo's en info sessies

over hondenverzorging de kans om 

experts binnen hun vakgebied aan het werk te zien.  

Want ook van kijken en luisteren kan je leren!

Meer info over geplande demo's of info sessies bij Groomer Academie,

surf naar www.groomer.be